Børne-undersøgelser og vacc. + HPV drenge

Børneundersøgelser:

I Danmark er det fastlagt ved lov, at alle børn skal tilbydes syv forbyggende helbredsundersøgelser i løbet af de fem første leveår

Undersøgelserne foregår hos den praktiserende læge i alderen 5 uger, 5 og 12 måneder, samt 2, 3, 4 og 5 år.

Den praktiserende læge vurderer, om barnet er i trivsel, om det udvikler sig som forventet i forhold til sin alder (alderssvarende) og undersøger også barnet med udgangspunkt i eventuelle kendte sygdomme

Ved flere af undersøgelserne bliver barnet vaccineret. Se nedenstående:

Vaccination plan og intervaller:

Vaccinationerne gives hos den praktiserende læge i forbindelse med børneundersøgelserne (*) efter følgende skema:

Alder Vaccination
3 mdr. Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 1^ og PCV-1
5 mdr.* Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 2^ og PCV-2
12 mdr.* Difteri-tetanus-kighoste-polio-Hib 3^ og PCV-3
15 mdr. MFR1
4 år* MFR2
 5 år* Difteri-tetanus-kighoste-polio revaccination
12 år HPV1 og HPV2¤  

 

HPV VACCINATION DRENGE:

Den 1. september sidste år blev det gratis tilbud om HPV-vaccination udvidet til også at gælde for drenge. Tilbuddet gjaldt for alle drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere.

Den 1. februar 2020 træder to ny catch up-programmer i kraft. Det ene er rettet mod drenge, det andet mod unge mænd, der er tiltrukket af mænd.

Mere specifikt gælder de to catch up-programmer for:

  • Drenge, som er fyldt 12 år i perioden 1. januar 2018 – 30. juni 2019 (født
    i perioden 1. januar 2006 – 30. juni 2007). Det vil sige drenge som i dag er
    mellem 12½ og 14 år gamle.
  • Unge mænd, som er tiltrukket af mænd, og som fylder 18 år den 1. januar
    2020 eller senere, men ikke er fyldt 26 år inden 1. januar 2020 (født i
    perioden fra den 1. januar 1994 – 31. december 2003).

Begge de to programmer er midlertidige. Tilbuddet slutter den 31. december 2021.