Nyt i klinikken

NYHEDER I KLINIKKEN:

CHLAMYDIA-UNDERSØGELSE: 

Det er nu muligt at møde til chlamydia-undersøgelser uden tidsbestilling, dog forudsat af, at det er ren kontrol/ingen symptomer. 

Hvis du har symptomer eller ønsker uddybende samtale omkring undersøgelsen, skal du fortsat bestille tid ved sygeplejersken.

 

NYT PERSONALE: 

Katrine, vores jordemor, er pr. 31.08.23 stoppet i klinikken. Katrine er blevet optaget på en kandidatuddannelse og har ønsket at læse videre. 

Vi har pr. 01.09.23 ansat en ny jordemoder, som hedder Rikke, vi håber I alle vil tage godt imod hende. 

 

UDDANNELSESLÆGER:

Der er i klinikken ansat uddannelseslæger.

Fælles for dem er, at de alle er færdiguddannede læger på forskellige trin i deres videreuddannelsesforløb. Basislæger opholder sig i klinikken ialt 6 måneder, som led i obligatorisk  turnusforløb

Alle læger, der vælger speciallæge uddannelse i almen medicin kommer først ½ år i en introduktionsstilling, derefter er der et skræddersyet speciallægeuddannelsesforløb med vekslen mellem klinikophold i her praksis og klinikophold i sygehusregi.

At have uddannelseslæger i klinikken giver os inspiration til refleksion og nytænkning.
 
Vi håber, I vil tage godt imod dem.
 

I øjeblikket har vi: 

Uddannelseslæge Christina Erichsen.

Uddannelseslæge Freja Løvendal Kruse.

På barsel, Emilie Espersen.