Nyt i klinikken

NYHEDER I KLINIKKEN:

Der er i klinikken ansat uddannelseslæger. Fælles for dem er, at de alle er færdiguddannede læger på forskellige trin i deres videreuddannelsesforløb. Basislæger opholder sig i klinikken ialt 6 måneder, som led i obligatorisk  turnusforløb

Alle læger, der vælger speciallæge uddannelse i almen medicin kommer først ½ år i en introduktionsstilling, derefter er der et skræddersyet speciallægeuddannelsesforløb med vekslen mellem klinikophold i her praksis og klinikophold i sygehusregi.

At have uddannelseslæger i klinikken giver os inspiration til refleksion og nytænkning.
 
Vi håber, I vil tage godt imod dem.
 

I øjeblikket har vi: 

Emilie Espersen.

Tobias Clausen.

Sarah Kvist.