Vanedannende medicin

Sundhedstyrelen udsendte den 18. marts 2018 et nyt cirkulære om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Det overordnet formål med cirkulæret er, at beskytte patienterne mod utilsigtet afhængighed af visse afhængigheds skabende medicin, som blandt andet inkluderer:

  • Dolol, Mandolgin, Nobligan, Tadol, Tradolan
  • Morfin, Contalgin, Oxycontin, Oxynorm, Oxycodone
  • Metadon, Ketogan, Fentanyl, Buprenorfin
  • Oxapax, Oxabenz, Alprox, Stesolid
  • Stilnoct, Imovane, Imoclone
  • Concerta, Medikinet, Ritalin, Motiron, Strattera
  • Gabapentin, Lyrica
  • Regenon

Er du i behandling med et vanedannende lægemiddel (medicin, hvor der er en rød trekant på æsken), SKAL du fremover møde personligt op i klinikken for at få udskrevet en ny recept. Der kan kun udskrives en recept i forbindelse med en konsultation og det må IKKE være en telefonkonsultation eller elektronisk konsultation. Du SKAL bestille tid til en konsultation og ikke blot henvende dig i skranken. Ved konsultationen kan du ikke forvente, at der er tid til at tage andre emner op. Konsultationen vil primært omhandle den vanedannende medicin, herunder en snak om du er klar til ned-/udtrapning samt om der er alternativer til den vanedannende medicin.

Det gælder for hver gang, der skal skrives recept, og der kan kun i ganske særlige tilfælde med meget tungtvejende grunde (hvilket udelukkende er lægens vurdering) gives dispensation for det personlige fremmøde ved receptudstedelse.

Du kan læse mere i: Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.